Domov > VUCHT a.s.

Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 381/B


Spoločnosť VUCHT - Výskumný ústav chemickej technológie smeruje k pôsobeniu na trhu ako inžinierska spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb v oblastiach:

vývoja aktívnych látok pre oblasť aplikácie polymérov
optimalizácie chemicko-technologických procesov
výskumu a vývoja procesov prípravy chemických látok
malotonážnej výroby špecialít 
 
Poskytovanie služieb je formulované ako aktívny proces ponuky rozpracovaných projektov až k ponuke vlastných licencií a know how v súlade so svetovými trendami a potrebami zákazníkov, odberateľov výrobkov v oblasti nášho záujmu.


 


Pozrite si tiež:
Výročná správa 2006    Predbežné vyhlásenie za rok 2007    Priebežná správa k 30.06.2007    Účtovná závierka za I. polrok 2007    Vyhlásenie vedenia spoločnosti    Výročná správa 2007


vucht@vucht.sk
Slovensky English Русский
Novinky