Oznam o doplnení programu RVZ

Predstavenstvo spoločnosti VUCHT a.s. zvolalo

 
Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti
 
na deň 23.06.2020 od 10.00 hod. v sídle akciovej spoločnosti.
 
Predstavenstvo spoločnosti oznamuje, že program RVZ bol doplnený
 
o nový bod "Schválenie audítora účtovnej jednotky".