Projekčná činnosť

 

Rok

Klient

Technológia

Fáza projektu

2019

Duslo, a.s.

Intenzifikácia Clausovej jednotky na výrobe Sulfenaxov

Realizačný projekt

2018

Duslo, a.s.

DASA-H (nová výrobná jednotka)

Project pre stavebné povolenie a realizačný projekt

2018

Duslo, a.s.

Využitie tepla nitrózneho plynu na KD2

Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu

2018

Duslo, a.s.

Riešenie emisií z FCH na UGL, časť úpravy KCH III. etapa

Realizačný projekt

2018

Duslo, a.s.

Liadok vápenatý (nová výroba)

Koncepčný návrh

2017

Huchems fine chemicals corp.

Organická technológia (predmet utajený)

Basic design a vývoj technológie

2017

Lovochemie a.s., ČR

Čpavok (nová výroba)

Štúdia uskutočniteľnosti

2017

Lovochemie a.s., ČR

Redukcia emisií NOx z výroby kyseliny dusičnej

Štúdia

2016

Duslo, a.s.

Intenzifikácia Clausovej pece na výrobe Sulfenaxov

Štúdia

2016

Lovochemie a.s., ČR

Liadok vápenatý (intenzifikácia)

Koncepčný návrh

2016

Duslo, a.s.

KNO3 (nová výroba)

Basic design