Realizácie

Názov

Realizácie technológií vo vývoji VUCHT a.s. rok miesto
Difenylamín 1985 Šaľa Duslo a.s.
4-amínodifenylamín 1985 Šaľa Duslo a.s.
N-izopropyl-N-fenyl-1,4-fenyléndiamín (Dusantox IPPD) 1985 Šaľa Duslo a.s.
N-cyklohexyltioftalimid (Duslin, PVI) 1986 Šaľa Duslo a.s.
Triacetónamín 1991 Strážske Chemko
N-(1,4-dimetyl)-butyl-N-fenyl-1,4-fenyléndiamín (Dusantox 6PPD) 1991 Šaľa Duslo a.s.
Svetelné stabilizátory na báze stéricky tienených amínov (DASTIB 845) 1991 Strážske Chemko
2-merkaptobenzotiazol 1992 Bratislava ISTROCHEM a.s.
Výroba hydroxidu horečnatého osobitnej kvality 1992 Šaľa Duslo a.s.
Sulfénamidy 1993 Bratislava ISTROCHEM a.s.
Kyselina monochlóroctová  1998 Čína
Dusantox L 1998 Šaľa Duslo a.s.
Alkylované difenylamíny (napr. dioktyldifenylmín) 2003 Šaľa Duslo a.s.
Proces priamej nitrozácie DFA nitróznymi plynmi 2003 Šaľa Duslo a.s.