Kontakt

 

Sídlo

Samostatné pracovisko

Nobelova 34
836 03 Bratislava
e-mail: vucht@vucht.sk
Areál Duslo, a.s.
927 03 Šaľa
e-mail:vucht@vucht.sk 

 

IČO: 31 322 034        DIČ: 2020332611           IČ DPH: SK2020332611


 

Ing. Branislav Brežný
generálny riaditeľ

02 / 44 25 05 22
031 / 775 34 07
0918 / 665 295  
email: bbrezny@vucht.sk

Ing. Iveta Michalová
ekonomická riaditeľka

0918 / 609 519
email: imichalova@vucht.sk

Ing. Radovan Bunganič, PhD.
technický riaditeľ

0918 / 609 504
email: rbunganic@vucht.sk

 Ing. Milan Kučera, PhD.
riaditeľ pre výskum

031 / 775 27 27
0901 / 770 603
email: mkucera@vucht.sk

Ing. Jaroslav Horák
riaditeľ výroby

0918 / 609 598
email: jhorak@vucht.sk