Špeciálne produkty

  • ISTROEKOL

ISTROEKOL je kvapalný pomocný prípravok na báze metylester repkového oleja, ktorý sa používa ako adjuvant (zmáčadlo) na zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov. Prípravok zvyšuje priľnavosť použitých pesticídov na listoch ošetrených rastlín, čím urýchluje penetráciu účinnej látky do listov a zlepšuje pokrytosť častí rastlín postrekovou kvapalinou.

  • SLOWUREA

SLOWUREA® je moderný predstaviteľ dobre známeho a celosvetovo používaného inhibítora ureázy NBPT (N-(n-butyl) triamidu kyseliny thiofosforečnej), ktorý zvyšuje účinnosť hnojenia močovinovým dusíkom. SLOWUREA® inhibuje enzym ureázy, čím spomaľuje rozklad amidického dusíku v pôde. Významne tak znižuje emisie amoniaku do ovzdušia a prispieva k lepšiemu využitiu dodaného dusíku rastlinami. Najčastejšie sa SLOWUREA používa v kombinácii s kvapalnými hnojivami typu DAM, SAM a pod. alebo je možné použiť ju ku stabilizácii prilovanej či granulovanej močoviny.