Separačné činidlá

Separačné činidlá sa zaraďujú medzi pomocné látky používané v gumárskom priemysle. Ich úlohou po aplikácii je zabrániť zlepovaniu ešte nevulkanizovaných kaučukových zmesí počas skladovania, technologickej manipulácie a transportu. Separátory  nanesené na povrch surových gumových zmesí zabraňujú ich zlepovaniu. Pri ďalšom spracovaní kaučukových zmesí resp. vulkanizácii sa stanú komponentom kaučukovej zmesi resp. vulkanizátu bez ovplyvňovania ich vlastností. Používajú sa v priemysle výroby pneumatík ako aj dopravných pásov a výrobkov technickej gumy.

VUCHT a.s. je výrobcom separačných činidiel pod obchodnou značkou VUSEPAR. V ponuke sú kvapalné separátory vo forme koncentrovanej disperzie a práškové separátory. Kvapalné separátory sú zaujímavé najmä pre malých odberateľov avšak súčasný stav a požiadavky trhu smerujú k výrobe práškových separátorov. Výhodou práškových separátorov je vlastná príprava kvapalnej disperzie priamo u odberateľa na požadovanú aplikačnú koncentráciu v súvislosti s rôznym použitím a systémom aplikácie.

  • VUSEPAR O

VUSEPAR O je kvapalné suspenzné separačné činidlo na báze účinnej látky stearanu zinočnatého vo forme vodnej disperzie, pastovitej konzistencie. Obsah sušiny je 20 %.

  • VUSEPAR M

VUSEPAR M je kvapalné suspenzné separačné činidlo na báze účinnej látky stearanu zinočnatého a plniva kaolín vo forme vodnej disperzie, pastovitej konzistencie. Obsah sušiny je 30 %.