Peptizačné činidlá

Peptizačné činidlá sú vysoko účinnou prísadou v gumárskom priemysle, ktorá uľahčuje mastikáciu/plastikáciu kaučukov a podstatne skráti dobu plastikácie, čím sa dosiahnu úspory energie a zvýši sa kapacita spracovateľského zariadenia. Sú veľmi efektívne aj pri nízkom dávkovaní. Ich aplikáciou aj pri nižších teplotách mastikácie a plastikácie je možné rýchlo dosiahnuť viskozitu kaučuku, ktorá umožňuje domiešanie plnív a ďalších potrebných aditív. Sú veľmi účinné hlavne v prírodnom kaučuku, neovplyvňujú priebeh vulkanizácie a vlastnosti vulkanizátov. Pozitívny vplyv majú aj pri použití v spracovaní gumového odpadu (príprava drte, regenerátu, prepracovanie navulkanizovaných zmesí).

VUCHT a.s. je výrobcom širokého sortimentu peptizačných činidiel, ktoré sú výsledkom vlastného výskumu. Sú to peptizanty na báze účinnej látky aktivovaného DBD (dibenzamidodifenyldisulfidu) rôzneho zloženia a v rôznych finálnych formách.

 

  • VUCHTAZIN DBD/AP

VUCHTAZIN DBD/AP je vysokočistý peptizant, ktorý znižuje viskozitu a zlepšuje spracovateľnosť (hlavne) prírodných kaučukov. Používa sa ako medziprodukt / prísada do spracovateľských činidiel pre gumársky priemysel. Okrem práškovej formy je k dispozícii aj produkt s rovnakým zložením, ale so zníženou prašnosťou pod názvom Vuchtazin DBD/CAP.

  • VUCHTAZIN RV/G -40

VUCHTAZIN RV/G-40 je štandardný peptizant, ktorý sa v gumárskom priemysle používa ako regulátor viskozity kaučuku. Je vyrábaný v granulovanej forme, ktorá znižuje straty účinnej látky pri manipulácii a miešaní do kaučuku.

  • VUCHTAZIN RE/G-40

VUCHTAZIN RE/G-40 je peptizant s modifikovaným zložením štandardného typu pre rôzne potreby spotrebiteľov, pričom zostáva rovnaká účinná látka, aktivátory účinku a aj finálna forma.

  • VUCHTAZIN RV/G-M

VUCHTAZIN RV/G-M je peptizant s modifikovaným zložením štandardného typu pre rôzne potreby spotrebiteľov, pričom zostáva rovnaká účinná látka, aktivátory účinku a aj finálna forma.

  • VUCHTAZIN RV/G-S

VUCHTAZIN RV/G-S je peptizant s modifikovaným zložením štandardného typu pre rôzne potreby spotrebiteľov, pričom zostáva rovnaká účinná látka, aktivátory účinku a aj finálna forma.