Výskum a vývoj

Syntéza nových organických látok (zameranie na amíny, amidy a imidy)

Organický technologický výskum

 • rafinančné procesy
 • syntéza chemických špecialít
 • procesy spracovania odpadných plastov
 • vývoj inhibítorov nitrifikácie a ureázy
 • rafinácie tepelných depolymerizátov z odpadových plastov
 • vývoj katalytických systémov pre organickú syntézuT

Výskum nových polymérnych látok a ich formulácií

 • polyvinylacetátové disperzie
 • akrylátové disperzie
 • špeciálne monoméry a disperzie

 

Anorganický technologický výskum

 • granulované a extrudované hnojivá   
 • kvapalné viaczložkové hnojivá   
 • technológia výroby anorganických solí
 • pomaly pôsobiace obaľované hnojivá
 • formulácie hnojív podľa požiadaviek zákazníka     
 • hodnotenie kvality a legislatívny servis
 • materiálový výskum
 • meranie emisií spojené s využitím granulovaných hnojív
 • nádobové testy účinnosti hnojív
 • vývoj organominerálnych a organických hnojív
 • vývoj hnojív s nižšou emisnou stopou

 

Odpadové vody a ekológia

 • hodnotenie vplyvu vzoriek OV na aktivovaný kal
 • stanovenie biologickej rozložiteľnosti organického podielu odpadovej vody Pitterovým testom
 • operatívne riešenie úloh v oblasti zabezpečenia požadovanej kvality odpadovej vody
 • hodnotenie kvality odpadov určených na likvidáciu

 

 

Fotogaléria