Výskum a vývoj

Syntéza nových organických látok (zameranie na amíny, amidy a imidy)

Organický technologický výskum

Výskum procesov:

 • hydrogenácie
 • alkylácie
 • hydrogenačné alkylácie
 • oxidácie
 • cyklizácie
 • hydroizomerizácie

Testovanie, vývoj  a charakterizácia katalyzátorov

 

Anorganický technologický výskum

 • granulované a extrudované hnojivá   
 • kvapalné viaczložkové hnojivá   
 • technológia výroby anorganických solí
 • pomaly pôsobiace obaľované hnojivá
 • formulácie hnojív podľa požiadaviek zákazníka     
 • hodnotenie kvality a legislatívny servis
 • materiálový výskum

Výskum nových polymérnych látok a ich formulácií

 • polyvinylacetátové disperzie
 • akrylátové disperzie
 • špeciálne monoméry a polyméry

 

Výskum kompozícií gumárenských zmesí

Výskum kompatibilizačných a väzbových činidiel pre kompozitné polymérne výrobky, finálne formy

Výskum toxicity a ekotoxicity látok

Výskum efektívnych a spoľahlivých analytických postupov stanovenia zložiek v technológiach výroby organických látok

Výskum efektívnych a spoľahlivých analytických postupov stanovenia zložiek v technológiach výroby anorganických látok

Výskum procesnoižinierskych aspektov procesov

 

Fotogaléria