Kompletné projektové riešenie

 V nadväznosti na náš výskum a vývoj poskytujeme podklady k projektom v investičnej výstavbe so zameraním na anorganickú a organickú chémiu v rozsahu:

  • Štúdia uskutočniteľnosti
  • Koncepčný návrh
  • Úvodný projekt (basic dizajn)
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačná projektová dokumentácia