Gumárske chemikálie

VUCHT a.s. patrí k spoločnostiam, ktoré v oblasti inovácií v chémii predstavujú dôležitý prepojovací prvok medzi základným orientovaným, aplikovaným a technologickým výskumom, až po komerčnú realizáciu. Dlhoročná prax v oblasti výskumu a vývoja chemických technológií a procesov je podporovaná ich prevádzkovým overením a vlastnou výrobou špecialít organickej chémie pre gumársky priemysel. Dôkazom sú referencie predovšetkým v spoločnosti Duslo, a.s. (urýchľovače vulkanizácie a antidegradanty).

V súčasnosti je produkcia gumárskych chemikálií orientovaná hlavne na výrobu peptizačných činidiel pod komerčnou značkou VUCHTAZIN a separačných činidiel pod komerčnou značkou VUSEPAR podľa vlastných receptúr. Peptizanty a separátory umožňujú ekonomickú prípravu a spracovanie kaučuku na vulkanizát. 

Peptizačné činidlá

  • VUCHTAZIN DBD/AP
  • VUCHTAZIN RV/G-40
  • VUCHTAZIN RE/G-40
  • VUCHTAZIN RV/G-M
  • VUCHTAZIN RV/G-S 

Separačné činidlá

  • VUSEPAR O
  • VUSEPAR M