Polyvinylacetátové disperzie

Disperzné lepidlá na báze polyvinylacetátu z produkcie VUCHT pod obchodnou značkou VULEX sú doplnkom širokej ponuky takejto produkcie Duslo. Naša produkcia je orientovaná na disperzie a lepidlá pre špeciálne aplikácie podľa požiadaviek zákazníkov. Používajú sa v stavebníctve ako prísada do stavebných materiálov vo funkcii platifikačného činidla, ako aj v papierenskom a textilnom priemysle. 

 

  • VULEX LPT-37/T

VULEX LPT-37/T je terpolymérna vinylacetátová disperzia vo forme vodnej disperzie. Používa sa v technológii výroby geotextílií na báze tkanín z PES a PP vlákien. Môže sa tiež použiť aj ako prísada do polymércementových mált, cementu a iných stavebných materiálov.