Projekčná činnosť

 

Rok

Zákazník

Technológia

Projektová etapa

Uvedené do prevádzky / Vyvinuté vo VUCHT

2013

Lovochemie, a.s., CZ

Dusičnan amónny a univerzálna granulačná linka (nová výrobňa)

Basic design

Uvedené        do prevádzky

2015

Duslo, a.s., SK

Výroba KNO3 (nová výrobňa)

Basic design

Vyvinuté         vo VUCHT

2016

Lovochemie, a.s., CZ

Liadok vápenatý – výroba a granulácia (intenzifikácia)

Koncepčný návrh

Uvedené        do prevádzky

2017-2019

Huchems fine chemicals corp., South Korea

Predmet utajený (organická technológia)

Basic design

Vyvinuté         vo VUCHT

2018

Duslo, a.s., SK

Využitie tepla na prevádzke kyseliny dusičnej KD2

Basic design, Realizačný projekt

Uvedené        do prevádzky

2019

Duslo, a.s., SK

Príprava suspenzie lignitu pre granulované hnojivá (new unit)

Basic design, Projekt pre stav. povolenie, Realizačný projekt

Uvedené        do prevádzky, Vyvinuté         vo VUCHT

2019

Duslo, a.s., SK

Intenzifikácia Clausovej jednotky na výrobe Sulfenaxov (revamp)

Štúdia,        Realizačný projekt

Uvedené        do prevádzky

2020

Messer Technogas, CZ

Výroba dusičnanu amónneho (revamp)

Basic design

 

2019-2021

Duslo, a.s., SK

Rafinácia depolymerizátov (new unit)

Basic design

Vyvinuté         vo VUCHT

2021-2022

Duslo, a.s., SK

Univerzálna granulačná linka (new unit)

Basic design

 

2022

SKW Piesteritz, DE

Zníženie emisií N2O na prevádzke kyseliny dusičnej

Štúdia uskutočniteľnosti

 

2023

Lovochemie, a.s., CZ

Síran amónny z energosádrovca – pilotná jednotka (new unit)

 

Vyvinuté         vo VUCHT