Patenty so spoluautorstvom zamestnancov VUCHT

Mačák I., Králik M., Lehocký P., Uhlár J., Horák J. :
„Spôsob nitrozácie nesubstituovaných a substituovaných alkyl-alkyl a/alebo alkyl-aryl a/alebo aryl-aryl sekundárnych amínov“
P 285071, PP 1009-99

Andrušková V., Uhlár J., Lehocký P., Horák J.:
„ Antioxidačné kompozície oktylovaných difenylamínov a spôsob ich výroby“
PCT/SK2004/000013

Škubla P., Krajči P., Gabarík M., Lencsés L.:
„Hydroxid horečnatý s povrchom upraveným povrchovo aktívnym činidlom, spôsob jeho prípravy a polymérny kompozitný materiál so zvýšenou odolnosťou proti horeniu s jeho obsahom“
PTC/SK97/00003

 Križanovič K., Muntágová L.:
„Spôsob získavania 2-merkaptobenztiazolu“
P 286026, PP 1616-2003, PCT/SK2004/000018

Beška E., Toman P., Fiedler k., Hronec M., Pintér J.:
“Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu“
P 283209, PP 1714-98, WO 1999SK00010 

Mačák I., Uhlár J., Lehocký P., Vágnerová H., Bíro P.:
„ Spôsob prípravy N-(1-fenyletyl)-N′-fenyl-1,4-fenyléndiamínu“
P 286712, PP 1454-2003, PCT/SK2004/000014

Uhlár J., Gabarík M., Lehocký P.:
„Meďnatý katalyzátor pre alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi a spôsob jeho výroby“
P 281728, PP 1373-95 

 Jakubček E., Boháčik J., Gazda Š., Makovinská M., Zeman S., Bezkočka K., Kohlíček P.:
„Modifikátor emulznej trhaviny “
PCT/SK/02/00003
 
Balková A., Uhlár J.:
„Separačné činidlá a spôsob ich výroby“
P 281609, PP 773-95

Uhlár J., Sikorai Š., Kukučka Ľ., Horák J., Mrllák J. :
„Spôsob výroby difenylamínu z anilínu“
P 280701, PP 1915-92

Pašek J., Koubek J., Sandtner S., Dlouhý I., Kozma J., Škubla P.:
„Spôsob výroby alifatických amínov“
P 285700, PP 1753-2002, PCT/SK00/00008

Uhlár J., Králik M., Peterka M., Horák J., Mrllák J., Vrbovský P., Mačák I.:
„Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu" 
P 286681, PP 85-2004

Križanovič K., Šereda G., Štrauchová A., Pintér J., Vali K.:
„Spôsob výroby N-alkyl-2benztiazolylsulfénimidov a spôsob ich čistenia"
P 285660, PP 1153-2001, PCT/SK2002/00006

Podmanický S., Jurkovič K., Dziaček J., Machajová M., Krška Š.:
„Kontinuálna výroba 2-merkaptobenztiazolu"
P 285783, PP 1079-2001

Jakubček E., Boháčik J., Gazda Š., Makovinská M., Zeman S., Bezkočka K., Kohlíček P.:
„Spôsob modifikácie brizancie trhaviny v podobe emulzie"
P 285615, PP 462-2001

Lehocký P., Zušťáková J., Uhlár J.:
„Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie"
P 279532, PP 1222-95

Škubla P., Lencsés L., Bezák Š., Kuková E.:
„Hydroxid horečnatý a spôsob jeho prípravy"
P 279866, PP 539-93

Podmanický S., Kačáni S., Krištofčák J., Riška M., Hanuš M., Važan P., Leška Š., Krška Š., Zelený O.: 
„Spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenztiazolu"
P 278229, PP 537-93

Podmanický S., Kačáni S., Krištofčák J., Jurkovič K., Leška Š., Mikulenka J.:
„Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora"
P 278224, PP 536-93

Podmanický S., Krištofčák J., Jurkovič K., Kačáni S., Krška Š., Jurkovič J.:
„Spôsob rafinácie N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu"
 P 280367, PP 535-93

Podmanický S., Krištofčák J., Kačáni S., Jurkovič K., Poór A., Leška Š., Jasenovec M.: 
„Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu"
P 278347, PP 534-93

Podmanický S., Krištofčák J., Kačáni S., Jasenovec M., Leška Š., Poór A., Vaštag Š.:
„Spôsob izolácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu zo suspenzie reakčnej zmesi"
P 278586, PP 533-93

Podmanický S., Krištofčák J., Kačáni S., Kováč J., Leška Š.:
„Spôsob tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu“
P 278370, PP 531-93

Podmanický S., Krištofčák J., Krška Š., Koleda Ľ., Kačáni S., Jurkovič K.:
„Spôsob kontinuálnej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu"
P 280087, PP 530-93

Podmanický S., Krištofčák J., Jurkovič K., Kačáni S., Poór A., Katušin J.:
„Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu"
P 280365, PP 529-93

Kováčik J., Herencsárová G., Tokár Z., Králik M., Ferenci M., Kerďo P.:
„Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín"
P 288 066   PP 50023-2010   WO: 2011146027 A3