Riadne Valné Zhromaždenie VUCHT a.s.

 Predstavenstvo spoločnosti VUCHT a.s. zvoláva

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 27.06.2023 od 10.00 hod.

v sídle akciovej spoločnosti.

 

Pozvánka na RVZ