Riadne Valné Zhromaždenie VUCHT a.s.

Predstavenstvo spoločnosti VUCHT a.s. zvoláva

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti

ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020 od 10.00 hod.

v sídle akciovej spoločnosti.

 

Pozvánka na RVZ