Kvapalné hnojivá na báze polysulfidov

Sortiment kvapalných hnojív spája tradície a nové riešenia. Sú to roztokové koncentráty síry, prevažne v polysulfidickej forme s obsahom primárnych a sekundárnych živín (dusík, draslík a vápnik), aj v kombinácii so stopovými prvkami (bór) a humátom draselným.

Zabezpečujú efektívnu výživu v čase najvyššej spotreby rastlinou, pozitívne ovplyvňujú zdravotný stav a kvalitu pestovaných plodín. Špecifiká chemického zloženia vytvárajú priestor pre sekundárne účinky v smere ochrany rastlín.

  • SULKA-Ca

SULKA-Ca je kvapalné hnojivo vo forme roztokového koncentrátu síry, prevažne v polysulfidickej forme, s vysokým obsahom vápnika. Umožňuje rôzne aplikácie – foliárne na list, postrekom na pôdu, postrekom v zimnom a predjarnom období na „drevo“ až do kvitnutia. Hnojivo je vhodné aj na aplikáciu morením sadby cesnaku, cibule a hľuznatých rastlín. Foliárna aplikácia je vhodná ako prevencia a na odstránenie príznakov nedostatku vápnika na rastlinách. Je určené hlavne pre plodiny náročné na potrebu síry (cibuľoviny, olejniny, kapustoviny).

  • SULFERT-N

SULFERT–N je viaczložkové kvapalné hnojivo vo forme vysoko koncentrovaného vodného roztoku močoviny s polysulfidmi a tiosíranmi draselným a vápenatým. Oproti predchádzajúcim typom je hnojivo charakterizované vysokým obsahom vodorozpustného vápnika a polysulfidickej síry. Hnojivo sa aplikuje po zriedení vodou, v závislosti od termínu aplikácie, zálievkou alebo foliárne. Je určené pre veľkoplošné použitie pre plodiny náročné na síru, ako sú obilniny a repka. Aplikuje sa v odporúčanej dávke 3 až 5 l/ha v jednej alebo viacerých aplikáciách pri akútnych nedostatkoch síry a dusíka.

  • SULFERT-NKS

SULFERT–NKS je viaczložkové kvapalné hnojivo vo forme vysoko koncentrovaného vodného roztoku močoviny s polysulfidmi a tiosíranmi draselným a vápenatým. Obsah živín dusík a síra je v pomere 2:1. Roztoková forma živín a neobmedzená rozpustnosť vo vode umožňuje jednoduchú a efektívnu aplikáciu s vysokým stupňom využitia živín. Hnojivo sa aplikuje po zriedení vodou, v závislosti od termínu aplikácie, zálievkou alebo foliárne. Je určené pre veľkoplošné použitie pre plodiny náročné na síru, ako sú obilniny, repka, cibuľoviny, kapustoviny, zemiaky. Aplikuje sa v odporúčanej dávke 3 až 5 l/ha v jednej alebo viacerých aplikáciách pri akútnych nedostatkoch síry, draslíka a dusíka.

  • SULFERT-NKS Plus

SULFERT-NKS Plus je číre viaczložkové kvapalné hnojivo červenohnedej farby s 35%-ným obsahom živín. Je to koncentrovaný vodný roztok obsahujúci močovinový dusík, bezchloridový draslík, síru v polysulfidickej a tiosíranovej forme a vodorozpustný vápnik.

  • SULFERT-Bór

SULFERT–Bór je kvapalné kombinované hnojivo s obsahom živín dusík, draslík, síra v polysulfidickej a tiosíranovej forme a s obsahom mikroživiny bór. Hnojivo poskytuje harmonizovaný obsah živín a vysoký obsah vodorozpustného bóru, môže sa používať v priebehu celej vegetácie. Je určené k odstráneniu deficitu bóru a k pokrytiu zvýšených nárokov na príjem bóru niektorými plodinami, hlavne pre olejniny (repka, mak), ovocné stromy, vinič a obilniny. Bór pozitívne vplýva na správne kvitnutie rastlín a násadu plodov. V kombinácii s vysokým obsahom polysulfidickej síry prispieva aj k dobrému zdravotnému stavu rastlín a zvyšuje ich odolnosť proti chorobám. Hnojivo sa aplikuje foliárne a aj ako zálievka.

  • SULFERT-Humát

SULFERT-Humát je kvapalné kombinované hnojivo s priaznivým vplyvom na rastliny aj pôdu. Okrem živín dusík, draslík a síra v polysulfidickej a tiosíranovej forme tiež obsahuje biologicky aktívne humínové látky( humát draselný a humínové kyseliny), ktoré pôsobia ako stimulátory rastu, podmieňujú rast koreňového systému rastlín, ich klíčenie a vývoj, pomáhajú rastlinám prijímať živiny z pôdy ako aj zo samotného hnojiva. . V kombinácii s vysokým obsahom polysulfidickej síry prispieva aj k dobrému zdravotnému stavu rastlín a zvyšuje ich odolnosť proti chorobám. Hnojivo sa aplikuje foliárne a aj ako zálievka. Odporúčané použitie je hlavne pre ovocné stromy, zelenina, zemiaky a vinič.